Nilai-Nilai Teras & Piagam

WIN_0533.jpeg
bg.png

Nilai-Nilai Teras

Persatuan Pandu Puteri Malaysia percaya bahawa semua ahli perlu menonjolkan nilai-nilai seperti berikut pada setiap masa;

 • Integriti

 • Toleransi

 • Kejujuran

 • Kasih Sayang

 • Hormat Menghormati

 • Bantu Membantu

bg.png

Piagam

Persatuan Pandu Puteri Malaysia sentiasa;

 • Menyediakan latihan Pandu Puteri yang berkualiti.

 • Menerapkan sifat-sifat kepimpinan yang tulen melalui program Pandu Puteri.

 • Melahirkan ahli yang berkaliber.

 • Menonjolkan ahli yang mempunyai nilai-nilai murni.

 • Menampilkan ahli sebagai warganegara yang sihat dan berguna.

 • Menggalakkan ahli berbakti secara sukarela tanpa apa-apa ganjaran.

WIN_0591.jpeg