Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Persatuan Pandu Puteri Malaysia
Girl Guides Association Malaysia

WAGGGS

Bagaimana saya boleh menjadi ahli WAGGGS?

Mana-mana ahli Pandu Puteri atau Pengakap Puteri adalah ahli WAGGGS secara automatik. WAGGGS ialah organisasi yang memayungi 145 Organisasi Ahli di lima rantau. Negara yang perlembagaannya diluluskan oleh Lembaga Dunia dan memenuhi kriteria yang ditetapkan akan diterima sebagai Organisasi Ahli WAGGGS.

Keahlian dalam WAGGGS bermakna:

  • Anda adalah sebahagian daripada keluarga sedunia yang terdiri daripada 145 negara dan 10 juta ahli - bersama kita dapat menggembleng tenaga untuk membina dunia yang lebih baik
  • Anda adalah sebahagian daripada organisasi sukalera antarabangsa untuk remaja wanita dan wanita muda yang terbesar di dunia
  • Anda adalah suara utama remaja wanita dan wanita muda di seluruh dunia
  • Sokongan antara Organisasi Ahli
  • Pertukaran maklumat dan amalan terbaik antara Organisasi Ahli
  • Peluang istimewa untuk Pandu Puteri dan Pengakap Puteri di peringkat antarabangsa

Apa yang kami tawarkan?

Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia (WAGGGS) menawarkan satu keluarga antarabangsa kepada remaja wanita dan wanita muda melalui Pandu Puteri dan Pengakap Puteri. Remaja wanita dan wanita muda di seluruh dunia dihubungkan melalui persefahaman, persahabatan, Persetiaan dan Undang-Undang Pandu Puteri dan Pengakap Puteri, serta aspirasi untuk menjadikan dunia ini satu tempat yang lebih baik.


WAGGGS ialah organisasi payung kepada pertubuhan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri di dunia. Terdapat 145 Organisasi Ahli dalam WAGGGS yang ditadbir melalui lima rantau iaitu Afrika, Arab, Asia Pasifik, Eropah dan Hemisfera Barat.

Melalui Organisasi Ahlinya, WAGGGS membekalkan program pendidikan bukan formal yang berkualiti tinggi serta menawarkan latihan yang dinamik, fleksibel dan berasaskan nilai dalam bidang seperti kemahiran hidup, kepimpinan dan membuat keputusan.


WAGGGS menawarkan projek dan program di peringkat antarabangsa yang membolehkan ahli Pandu Puteri dan Pengakap Puteri menjadi warga dunia yang bertanggung jawab melalui semangat berpasukan, khidmat masyarakat dan bertindak terhadap isu yang memberi kesan kepada mereka.

WAGGGS mempunyai lebih 10 juta ahli. Dengan itu, organisasi ini dapat berfungsi sebagai satu tapak perbincangan dan membuat keputusan untuk isu yang memberi kesan kepada remaja wanita dan wanita muda.


Melalui WAGGGS, wanita muda berpeluang berjumpa dengan rakan sebaya di seluruh dunia dan melibatkan diri dalam projek antarabangsa dengan rakan kongsi antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan pertubuhan bukan kerajaan yang lain.

Misi dan Visi WAGGGS

Misi WAGGGS


Membolehkan remaja wanita dan wanita muda mengembangkan potensi diri yang sepenuhnya sebagai warga dunia yang bertanggung jawab.

"to enable girls and young women to develop their fullest potential as responsible citizens of the world"

Visi WAGGGS untuk Tahun 2011

Kami adalah satu pergerakan sedunia - suara remaja wanita dan wanita muda yang mempengaruhi isu yang diambil berat oleh mereka serta membina dunia yang lebih baik.

"We are a growing worldwide Movement - the voice of girls and young women who influence issues they care about and build a better world"

Kekuatan Pergerakan ini terletak pada jutaan remaja wanita dan wanita muda yang menjadi ahlinya serta impak yang dibawa kepada rakan, keluarga dan masyarakat mereka.
WAGGGS bertujuan melibatkan dan memperkasakan wanita muda supaya mereka dapat membawa perubahan dalam masyarakat mereka. WAGGGS ingin mencapai lebih ramai remaja wanita dan wanita muda dan seterusnya memperkembangkan Pergerakan ini.
WAGGGS mempunyai tiga matlamat utama untuk visi dari sekarang hingga 2011:

  • Perkembangan Kepimpinan - Membina Keupayaan (Leadership Development - Capacity Building)
  • Organisasi Ahli yang Kukuh dan Berkembang - Mencergaskan Pergerakan(Strong and Growing Member Organizations - Revitalizing the Movement)
  • Menjadi Suara Remaja Wanita dan Wanita Muda - Membina Dunia yang Lebih Baik(The Voice of Girls and Young Women - Building a Better World)

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

PERSATUAN PANDU PUTERI DAN PENGAKAP PUTERI SEDUNIA


Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia (WAGGGS) merupakan pertubuhan rasmi yang menggabungkan persatuan-persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri di seluruh dunia. Terdapat 145 Organisasi Ahli yang bergabung dengan WAGGGS dan mereka ditadbir mengikut lima rantau - Afrika, Arab, Asia Pasifik, Eropah dan Hemisfera Barat. WAGGGS mempunyai 10 juta orang ahli individu.

Melalui Organisasi Ahlinya, WAGGGS menyediakan program pendidikan bukan formal yang berkualiti untuk remaja dan wanita muda mengembangkan kepimpinan dan kemahiran hidup melalui perkembangan kendiri, cabaran dan adventure. Pandu Puteri dan Pengakap Puteri belajar melalui pengalaman.

Anda di sini: Home