Demo

TENTANG PPPM


Latest TENTANG PPPM Articles

 • February 18, 2016

  PPPM mempunyai tujuan mendidik, melatih dan mengembangkan potensi semua ahli persatuan ini supaya menjadi warga negara yang

  ... Read More
 • February 18, 2016

  Pandu Puteri bermula di Kuala Lumpur pada tahun 1916 dan pada tahun 1917 Persatuan Pandu Puteri Malaysia telah didaftarkan dengan Ibu Pejabat Pandu Puteri di Calcutta, India. Pusat pentadbiran

  ... Read More
 • February 18, 2016

  Persetiaan Pandu Puteri

  Bahawa Dengan Sesungguhnya

  Saya Berjanji Dan Bersetia

  Dengan Sedaya Upaya

  Menunaikan Kewajipan Saya

  Kepada Tuhan

  Raja Dan

  ... Read More
 • February 18, 2016

  Persatuan Pandu Puteri Malaysia sentiasa:

  • Menyediakan latihan Pandu Puteri yang berkualiti
  • Menerapkan sifat-sifat kepemimpinan yang tulin melalui Program Pandu
  ... Read More
 • February 18, 2016

  VISI:

  Menerajui perkembangan potensi gadis dan wanita untuk membawa perubahan.

  VISION:

  Taking the lead in developing the potential of girls and women for

  ... Read More
 • February 18, 2016

  PPPM percaya bahawa semua ahli perlu menonjolkan nilai-nilai seperti berikut setiap masa:

  Integriti

  Kejujuran

  Hormat-menghormati

  Tolerasi

  Kasih

  ... Read More
 • February 18, 2016

  Objektif am PPPM ialah untuk membantu mendidik dan melatih wanita remaja dan dewasa supaya bersifat taat setia, berdikari, berdisiplin, sedia memberi khidmat, berinisiatif dan berdaya

  ... Read More
 • February 18, 2016

  Bendera Persatuan Pandu Puteri Malaysia

  • Tiga rangkaian
  ... Read More
 • February 18, 2016

  Perkembangan Diri, Sahsiah dan Intelek

  Minat dan Hobi
  ... Read More
 • February 18, 2016

  Perkembangan Jasmani

  Perkembangan Emosi
  ... Read More
 • February 18, 2016

  1. Komitmen melalui Persetiaan & Undang-Undang (Commitment Through Promise & Law)

  2. Perkembangan Kendiri Berterusan (Progressive Self Development)

  3. Pembelajaran melalui

  ... Read More