Demo

Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Tahun Nama
1921 - 1933 Mrs A. Cavendish (Malaysia dan Singapura)
1934 Mrs P.M. Robinson
1934 - 1941 Mrs L.A. Thomas
1942 - 1945 -
1946 Miss J. Kil Gour
1947 Mrs A.W. Pinnick
1953 Y.B. Datin H.E. Mac Kenzie
1955 Mrs R.G. Health
1958 Puan L. Navaratnam
1973 Puan Hajjah Hendon bt Haji Din
1983 Puan Nik Faizah bt Nik Mustapha
1993 Puan Hajjah Halimah bt Mohd Taib
1998 Puan Hajjah Fatimah bt Mohamad
2003 Puan Salbiah bt Abdul Aziz
2008 YBhg Datin Seri Hajah Zalillah Bte Mohd Taib
2014 Cik Normala Binti Baharudin