Demo

Piagram

Persatuan Pandu Puteri Malaysia sentiasa:

  • Menyediakan latihan Pandu Puteri yang berkualiti
  • Menerapkan sifat-sifat kepemimpinan yang tulin melalui Program Pandu Puteri
  • Melahirkan ahli yang berkaliber
  • Menonjolkan ahli yang mempunyai nilai-nilai murni
  • Menampilkan ahli sebagai warga negara yang sihat dan berguna
  • Menggalakkan ahli berbakti secara sukarela tanpa apa-apa ganjaran