Demo

Persetiaan Pandu Puteri

Persetiaan Pandu Puteri

Bahawa Dengan Sesungguhnya

Saya Berjanji Dan Bersetia

Dengan Sedaya Upaya

Menunaikan Kewajipan Saya

Kepada Tuhan

Raja Dan Negara Saya Malaysia

Menolong Orang Setiap Masa, dan

Mematuhi Undang-Undang Pandu Puteri