Persetiaan, Cogan Kata dan Undang-Undang

WIN_0790.jpeg
bg.png

Persetiaan Pandu Puteri

Bawa dengan sesungguhnya,

saya berjanji dan bersetia, dengan sedaya upaya,

menunaikan kewajipan saya terhadap Tuhan,

Raja dan Negara saya, Malaysia,

menolong ornag pada setiap masa

dan mematuhi undang undang Pandu Puteri

bg.png

Cogan Kata Pandu Puteri

"Selalu Sedia"

Guide's Motto

"Be Prepared"

WIN_0748.jpeg
WIN_0963.jpeg
bg.png

Undang-Undang Pandu Puteri

Seorang Pandu Puteri

  1. Boleh Dipercayai

  2. Sentiasa Taat dan Setia

  3. Suka Menolong Orang Lain

  4. Bersahabat Dengan Semua Orang dan Bersaudara Dengan Ahli Pandu Puteri Yang Lain

  5. Sentiasa Bersopan Santun

  6. Melindungi Haiwan dan Memelihara Alam Sekitar

  7. Sentiasa Menurut Perintah

  8. Bersemangat dan Bergembira Walaupun Dalam Kesulitan

  9. Sentiasa Berjimat Cermat

  10. Suci dalam Fikiran, Perkataan dan Perbuatan